Find an Agent

Goldy Shrma

CEO | OIEC | LEA

Sukhdeep Singh

Director | LEA | Pakenham

Vikram Raichura

Director | LEA | Pakenham

Neeraj Sharma

General Manager

Chandan Sharma

Senior Sales Partner

Satnam Pabla

Transaction & Negotiation Advisor

Mehul Shah

Transaction & Negotiation Advisor

Aman Bajwa

Transaction & Negotiation Advisor

Ria Maj

Transaction & Negotiation Advisor

Nav Sharma

Transaction & Negotiation Advisor

Sameer Sharma

Transaction & Negotiation Advisor

Arshdeep Singh Cheema

Transaction & Negotiation Advisor

Baljinder Sodhi

Transaction & Negotiation Advisor

AP Sidhu

Transaction & Negotiation Advisor

Amrit Singh

Transaction & Negotiation Advisor

Jinder Sidhu

Transaction & Negotiation Advisor

Rattan Sekhon

Transaction & Negotiation Advisor

Mona Kaur

Property Manager

Husena Bastawala

Property Manager

Leah Sharma

Office Manager

Divya Selvam

Administration

Prita Sharma

Administration

Manreet Randhawa

Mehak Sharma